Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach powstał w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych z dniem 1 kwietnia 2003 roku.

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach istnieje od 1 lipca 1992 roku i od tego czasu rozwija się dynamicznie, zmieniając nazwę z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych na obecnie funkcjonującą. Zakład powstał na bazie potencjału ludzkiego i wyodrębnionego majątku z MPGK Gorlice. Siedzibą została Baza Zieleni Miejskiej przy ulicy Kościuszki 92a. Przedmiotem działalności początkowo było utrzymanie zieleni miejskiej i remonty dróg.

Z biegiem lat poszerzono działalność o:

  • budowę dróg placów i chodników
  • zimowe utrzymanie miasta
  • zarządzanie placami targowymi
  • roboty remontowo budowlane

Zakład obecnie zatrudnia 47 pracowników stałych i około 40 sezonowych.


LOKALIZACJA

map

Miejski Zakład Usług Komunalnych
38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92A
tel./fax: 18 352-67-15
e-mail: biuro@mzuk.gorlice.pl

INFORMACJA