OFERTA

Przedmiotem działalności firmy jest wykonawstwo robót w zakresie:

Budowy dróg:

 • budowa i modernizacja dróg
 • regeneracja nawierzchni asfaltowych
 • remonty cząstkowe nawierzchni
 • przebudowa przełomów wiosennych
 • utrzymanie dróg letnie i zimowe
 • budowa placów, parkingów, chodników
 • regulacja urządzeń podziemnych i odwadniających
 • odtwarzanie i wykonanie rowów odwadniających i przepustów
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Utrzymanie zieleni miejskiej:

 • wycinka drzew w tym trudno dostępnych
 • pielęgnacja, leczenie drzew, cięcie sanitarne i odmładzające drzew i krzewów
 • nasadzanie drzew krzewów i żywopłotów
 • rozdrabnianie gałęzi i konarów rębakiem
 • zakładanie zieleńcy, trawników w każdym terenie
 • pielęgnacja trawników, renowacja, koszenie koszenie trawy i chwastów w trudnych warunkach (rowy, skarpy, nieużytki)
 • nasadzanie kwiatów jednorocznych i wieloletnich

Oczyszczanie ulic, chodników, placów:

Roboty wykonujemy solidnie, terminowo z zachowaniem wysokiej jakości i wymagań, jakie stawiane są dla poszczególnych klas dróg i ich obciążeń wynikających z natężenia ruchu. świadczymy usługi w ramach przetargów publicznych ogłaszanych przez stosowne administracje, jak również dla innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Posiadamy wykwalifikowana kadrę oraz sprzęt uniwersalny i specjalistyczny do wykonywania robót.

Wykonujemy usługi po konkurencyjnych cenach.
 

Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym:

 • Wyznaczanie miejsc grzebalnych
 • Sprzedaż miejsc pod grobowce, nagrobki i groby ziemne w imieniu Miasta Gorlice
 • Wynajem domu przedpogrzebowego
 • Wynajem chłodni
 • Wynajem grobowca komunalnego
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza

 

 

 

LOKALIZACJA

map

Miejski Zakład Usług Komunalnych
38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 92A
tel./fax: 18 352-67-15
e-mail: biuro@mzuk.gorlice.pl

INFORMACJA